top of page
Website disclaimer - Privacy

 

 

Deze website is eigendom van Verbrugge Marie-Christine

Met domicilie adres : Hollestraat 70, 9450 Haaltert

Telefoon : +32 493 855005

E-mail : mieke@gardaverhuur.be ;

Hierna genoemd : „de verhuurder“

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden inzake onze website. Het beleid inzake de verhuur zelf kan je nalezen onder verhuurvoorwaarden elders op deze website. Het beleid staat ook nog eens uitdrukkelijk vermeld in de boekingsmodule.  

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden.

 

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

De Verhuurder levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal De Verhuurder de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Verhuurder kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de eigenaar/beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Verhuurder geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Verhuurder kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Verhuurder verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De verwijzingen naar handelszaken en toeristische locaties op deze site worden enkel ter informatie meegegeven en zijn niet gebaseerd op enig commerciëel belang. We proberen de zaken weer te geven die we zelf leuk vinden of die onze andere gasten ons hebben aangeraden. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle- Vilvoorde bevoegd.

 

Privacybeleid
De Verhuurder hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader de afhandeling van de boeking en de verhuur. 

Uw e-mail kan ook gebruikt worden voor het versturen van informatie in verband met onze verhuur, updates van informatie op de website en promoties voor onze eigen verhuur. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot De Verhuurder op het hierboven vermelde adres.  Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van de vermeldingen in dit document.   In geen geval mogen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

 

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Verhuurder, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

De Verhuurder kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de -website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Waar worden gegevens bewaard ?

Deze website maakt gebruik van de diensten van webaanbieder Wix. Wix.com is een internationale aanbieder van webdiensten en infrastructuur voor het maken en beheren van websites, en aanverwante diensten. Wix.com Ltd. is gevestigd in Israël, een land dat volgens de Europese Commissie een toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie garandeert.  Wix.com slaat data op in datacenters in Europe, de V.S. en Israel.

 

Wix.com waarborgt aan haar gebruikers goed zorg te dragen voor de gegevens van de gebruikers van haar gebruikers. U kan hun volledige privacy policy nalezen op hun website (https://nl.wix.com/about/privacy)

 

Wix, en de andere genoemde dienstenleveranciers kunnen geen enkel recht uitoefenen om de gegevens die zijn opgeslagen op hun systemen zelf te gebruiken of op enige manier aan andere partijen ter beschikking te stellen, en maken daar ook zeer sluitende afspraken over in hun juridische overeenkomsten met hun gebruikers.

 

Wij slagen de gegevens die je ons meedeelt op voor de boeking, en de verdere afhandeling van je reservatie.  De gegevens die je invoert zijn opgeslagen in het klantenbeheer van de webapplicatie en boekingsmodule bij Wix.  Verder houden we gegevens voor de afhandeling van de verhuur bij in onze office systemen en mailboxen. Voor e-mail maken we gebruik van de servers van Combell.  Onze office omgeving draait op het Office365 platform van Microsoft. 

 

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens ?

We bewaren contact gegevens tot zolang we die nodig hebben om op redelijke wijze de verhuur te regelen, en je verblijf mogelijk te maken. Met een maximum tot 6 maanden na je verblijf en mits volledige afhandeling van het dossier.  Zoals betalingen, retour van de waarborg, geen hangend verzekeringsdossier voor schade of andere opvolging waarvoor we jouw gegevens nodig hebben.

 

 

Recht op toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens.

In het kader van de GDPR wetgeving heb je ten allen tijde de mogelijkheid om te weten over welke gegeven we beschikken, of kan je vragen om gegevens te verwijderen en vergeten te worden.

Stuur ons een email (mieke@gardaverhuur.be) indien je wilt weten welke gegevens we hebben en bijhouden. Je kan ons naderhand vragen om die gegevens te wijzigen of te corrigeren.  Of desgevallend alle gegevens of een gedeelte ervan te wissen. 

 

 

Worden jouw gegevens gedeeld met anderen ?

 

Wij delen je gegevens met onze vertegenwoordigers ter plaatse, om te voldoen aan de verplichtingen om te weten wie, wanneer op het privé-domein Borgo Gasparina verblijft.  Jouw gegevens worden daar enkel bijgehouden voor de duur van je verblijf.

 

Met uitzondering van de partijen in dit document genoemd en en de partijen die als systeembeheerder optreden delen we geen gegevens met andere partijen en mogen uw persoonlijke gegevens ook niet gebruikt worden voor andere commerciële doelen dan onze eigen marketingactiviteiten voor gardaverhuur.be

 

Is het invoeren van gegevens op de site veilig  ?

 

De volledige website en functionaliteiten die we gebruiken maken enkel gebruik van een beveiligde HTTPS verbinding zodat de gegevens die je invult niet onderschept kunnen worden. Je kunt dat zien aan het slotje of andere aanduiding in het adresveld van je webbrowser.

 

Voor het invoeren van betalingsgegevens via Paypal of Stripe gelden enkel de voorwaarden van deze payment providers. Je kan hun voorwaarden en privacy regels in detail nalezen op hun websites.

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.  Mogelijks werken bepaalde onderdelen van onze website niet goed als u het gebruik van cookies volledig uitschakelt of gebruik maakt van de private modus van uw browser. 

Welke cookies worden gebruikt ? 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”  om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (zonder vermelding van uw volledig IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Uw IP adres wordt geanonimiseerd.  U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. 

 

Facebook Pixel (

Onze website maakt gebruik van een Facebook Pixel en cookies van Facebook. Op die manier kunnen we het effect van onze eigen advertentiecampagnes op Facebook optimaliseren en je gepaste inhoud tonen.  Zonder deze cookies loop je die informatie mis.  Wilt u deze cookie niet gebruiken dan dient u de instellingen in uw browser aan te passen door middel van de daartoe voorziene instellingen.  

 

Sint Pieters Leeuw -  - laatste update - 5 november 2019

 

 

Christine Verbrugge.

bottom of page